arrow_drop_up arrow_drop_down

Cultuur en omgaan met interculturele verschillen

Training cultuur en omgaan met interculturele verschillen

Wereldwijd werken dagelijks bedrijven en organisatie met meerdere etnische groepen met zeer verschillende culturen. Het is belangrijk om te erkennen dat mensen uit verschillende culturen op verschillende manieren over dingen zaken en gebeurtenissen reageren.


-Vooroordeel, stereotiep, discriminatie.

- Artikel 1 van de grondwet.

-Algemene kennis en definitie van cultuur

-Cultuur is niet aangeboren maar aangeleerd.

- Cultuur is dynamisch

- Mensen kunnen deel uitmaken van meerdere culturen tegelijk

- Dominante en subculturen kunnen wisselend zijn.

- Culturele navigatie: geeft een richting aan het denken en doen van mensen

-Cultuur is eeuwenoud product van intermenselijke kennis en ervaringen.

-Culturele verschillen zijn verrijkend maar som ook problematisch.

-Cultuurkenmerken: kennis, gewoonten, opvattingen, kunst, sport, symbolen en feestdagen etc

-Wat betekent normen en waarden

Waarden zijn principes zoals: vrijheid, gelijkheid, solidariteit, tolerantie, emancipatie, respect …

- Bedrijf- of organisatiecultuur

- Acculturatie

- Tips omgaan met culturele verschillen.

Doelgroepen

• Bedrijven

• Gemeenten

• Sociale en maatschappelijke organisatie

• Vrijwilligers groepen

• Migranten

• Vluchtelingen (oud en –nieuwkomers)

• Kerken

• Vrouwenorganisaties

• Inburgeringscholen

• Politiebureaus

• Zorg en gezondheidsorganisaties

Hebt u vragen of wilt u onze training thema aangepast wordt op uw organisatiecultuur, dat is geen probleem. Onze trainingsadviseurs helpen u van een passende agenda.

Alle adviesgesprek zijn kosteloos.