arrow_drop_up arrow_drop_down

Opvoedingsondersteuning nieuwe culturen

Training opvoedingsondersteuning voor ouders met kinderen in nieuwe culturen

Cultuur en opvoeding hangen nauw met elkaar samen. Elke sociale en culturele verandering binnen een gezin brengen verandering in de wijze van opvoeding met zich mee. Kinderen hebben veelal geen voorbereiding om te immigreren van een land naar een ander land. Sterker nog, als immigratie een plotselinge en gedwongen vorm krijgt, dan wordt het probleem groter en complexer. Deze verandering verbreekt het gevoel van zekerheid en stabiliteit bij het kind als eenheid of kinderen (eenheden) en meeste bij het gezin en zijn omgeving als een systeem.

Als resultaat belandt het kind in een nieuwe, ingewikkelde en onbekende situatie met grote verschillen tussen de thuissituatie en het sociale opvoedingsklimaat buiten het huis.

Deze training is ter ondersteuning van ouders en hulpverleners die te maken hebben met het opvoeden van minderjarige kinderen die tussen twee culturen opgroeien.


• Wat begrijpen wij van opvoeding?

• Opvoeding is een proces en de opvoeders zijn verantwoordelijk voor het geven en van veiligheid aan de minderjarigen.

• De afhankelijkheid van het kind en de verantwoordelijkheid van de opvoeders.

• Het verschil tussen traditionele en modern opvoeding?

• Opvoedingsstijlen:

Autoritaire of disciplinaire stijl, autoritaire of democratisch stijl, permissieve of toegefelijke stijl en niet-betrokken of verwaarlozingstijl.

• Wat is jouw opvoedingsstijl?

• Kenmerken en doelen van stijlen

• Volgens Martin Seligman (Amerikaanse positieve psychloog) moet de nadruk gelegd worden op het kijken naar de toekomst, mogelijkheden, doelen, strategieën, vaardigheden dan alleen focussen op het verleden, trauma en verlies.

• Opvoeding en culturele verschillen.

• Opvoeding in “Wij” en “Ik” culturen.

• Extra hoge verwachtingen van de ouders

• Opvoeding en religie.

• Opvoeding en familietradities.

• Opvoeding en echtscheiding.

• Hoe los je onderlinge problemen op?

• Kinderenmishandeling in verschillende culturen.

• Hiërarchie in familie cultuur.

• Te laat of geen hulp zoeken.

• Wat is positieve ouderschap?

• Tips positieve ouderschap.

Doelgroep

•Oudkomers en nieuwkomers; ouders van andere culturele achtergrond.

• Gemeenten en Wijkhuizen.

• Openbare Ministerie.

• Bedrijven en fabrieken.

• Betrokkene sociale maatschappelijke organisaties.

• Asielzoekerscentra.

• Organisaties voor Jeugdzorg.

• Organisatie voor Welzijn en Zorg.

• Veilinghuizen en reclassering.

Hebt u vragen of wilt u onze training thema aangepast wordt op uw organisatiecultuur, dat is geen probleem. Onze trainingsadviseurs helpen u van een passende agenda.

Alle adviesgesprek zijn kosteloos.