arrow_drop_up arrow_drop_down

ProActief

Training, interculturele communicatie en mediation

dalai lama proactief

Respect voor jezelf, respect voor je medemens en verantwoordelijkheid voor wat je denkt, wat je zegt en wat je doet.


Training

Trainingen op het gebied van cultuur

Interculturele communicatie

Communicatie met verschillende culturele achtergronden

Mediation

Wanneer cultuur een barriere vormt voor wederzijds begrip

Onze missie

Proactieve mensen nemen verantwoordelijkheid voor hun leven. Zij weten dat succes en geluk maakbaar zijn. Proactieve mensen stellen realistische doelen, denken vooruit en anticiperen op de toekomst. Zij ondernemen actie en omarmen eigen verantwoordelijkheid en kracht. 


Proactieve mensen participeren in de samenleving. Zij zijn open en vaandeldrager van verandering en innovaties.

Proactieve mensen zijn productief en kennen de balans tussen hun denken, zeggen en doen. Proactieve mensen zijn toekomstgericht en hebben duidelijke doelen en strategieën. Succes betekent voor proactieve mensen: vrijheid. Vrijheid van denken en vrijheid van angst en frustraties.


Kortom: proactief gedrag is niet alleen de tegenpool van reactief gedrag maar is ook een betrouwbare remedie tegen de reactieve levensstijl.


Reactieve mensen worden vaak beïnvloed door hun fysieke omgeving. Zij zijn traag en accepteren de dingen zoals ze zijn. Zij kunnen het roer niet in eigen handen kunnen nemen. Zij wachten tot dingen gebeuren en reageren vervolgens op de situatie. Reactieve mensen hebben geen duidelijke toekomststrategie en zijn niet tevreden met de keuzes die zij gemaakt hebben.


Wetenschap en ervaring hebben ons geleerd dat proactief zijn geen mysterieuze kwaliteit is. Proactief gedrag vereist geen superman-kwaliteiten. Proactief gedrag is aan te leren. Iedereen kan zijn gedrag naar een proactief niveau ontwikkelen.


Wij zijn er van overtuigd dat goede communicatievaardigheden, verbinding, participatie, zelfdiscipline, synergie, netwerk opbouwen, realistische doelen stellen, openheid, respect voor jezelf en anderen, en oplossingsgerichtheid, waarden zijn waarmee proactief gedrag te leren is. Van alle deze waarden is het bewustzijn de sleutel en de basissteen. Daarom begint het Proactief bij het begin: “bewust worden”.