arrow_drop_up arrow_drop_down

Sociale Integratie

Sociale Integratie  - Immigratie en Integratie

-Basiskennis Nederlandse democratie

-Wat is vrijheid?

-Vrijheid van meningsuiting,

-Vrijheid van godsdienst

-Vrijheid van gezinsvormen

-Vrijheid van onderwijs

-Gelijkheid,

-Solidariteit,

-Tolerantie,

-Meedoen in de samenleving,

- Wat is een rechtstaat?

-Basis principen van democratie

Democratie,

- Eerste hoofdstuk: Nederlandse grondwet,

-Basis grondrechten.

-Sociale rechten

- Wat is scheiding van machten (Trias politica)?

-Emancipatie en democratie

-Wie heeft macht?

Doelgroep

Hulpverleners

-Coaches

-Begeleiders

-Docenten

-Trainers

- Nieuwkomers en Inburgeraars

Hebt u vragen of wilt u dat ons trainingsthema aangepast wordt op uw organisatiecultuur? Dat is geen probleem. Onze trainingsadviseurs helpen u een passend aanbod samen te stellen.

Opties

  • 16 uur: Intensieve training van 2 dagen

  • 24 uur: Normale training van 3 dagen
  • 8 uur: Training van 1 dag voor begeleiders, hulpverleners, docenten, coaches, docenten, trainers, nieuwkomers, inburgeraars.

Aantal deelnemers

Idealiter tussen de 6 en 14 personen